ประกาศกรมศิลปากร เรื่่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ิอวัสดุเพื่อใช้ในโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสืบสานงานศิลป์จิตกรรมเพื่อเยาวชนและปลูกฝังแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (จำนวนเงิน 7,972 บาท)

(จำนวนผู้เข้าชม 116 ครั้ง)